ZÁKLADNÍ INFORMACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE

DATUM: 13. 6. 2020

MÍSTO KONÁNÍ: Svitavský stadion, U Stadionu 17, 568 02 Svitavy

ZÁZEMÍ: V prostorách tribuny jsou šatny, sprchy s teplou vodou a WC. Občerstvení během celého závodu v restauraci Na Kurtech a v restauraci Pod Hodinami v areálu stadionu. 

PREZENTACE: kancelář závodu bude otevřena od 8:00h v tribuně, klubovna oddílu atletiky 1. patro.


DISCIPLÍNY ŽENY: 100m, 400m, 800m, 3000m, skok do výšky, skok do dálky, vrh koulí

DISCIPLÍNY MUŽI: 100m, 400m, 1500m, 5000m, skok do výšky, skok do dálky, vrh koulí 

Všechny běhy se běží přímo na čas. Výkony budou přepočítány podle věkového koeficientu Svazu veteránů Českého atletického svazu. (STÁHNOUT TABULKU)


STARTOVNÉ: 100 Kč (pouze online registrace)

UZÁVĚRKA ONLINE PŘIHLÁŠEK: 11. 6. 2020 ve 20:00h

ZÁVOD SE USKUTEČNÍ I ZA NEPŘÍZNÍVÉHO POČASÍ


KATEGORIE

  • Ženy do 30 let

  • Ženy nad 30 let

  • Muži do 40 let

  • Muži nad 40 let

V případě malého počtu závodníků v dané disciplíně mohou být všechny kategorie sloučeny. Vyhlášení výsledků ale proběhne vždy podle kategorií.


STARTOVNÉ A PLATBA STARTOVNÉHO

Startovné: 100 Kč za jednu disciplínu převodem na účet číslo 222364686 / 0300 vedený u Československé obchodní banky, a. s. variabilní symbol: 111 a do poznámky: vaše jméno a příjmení. Startovné zahrnuje občerstvení po závodě v restauraci Na Kurtech a náklady spojené s pořádáním závodu na Svitavském stadionu. Uhrazené startovné se v případě neúčasti nevrací.


UBYTOVÁNÍ

Ubytování pořadatel nezajišťuje. Nabídka ubytování na www.ic.svitavy.cz – služby ve městě, ubytování. 


PODMÍNKY

Závody se řídí pravidly atletiky a propozicemi závodu. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a riziko a bude se řídit pokyny pořadatele.